Word lid van onze vereniging

Laat ons samen groeien!

Waarom lid worden van onze vereniging?

Wij willen elkaar helpen en sterker worden als professional. De sector van de diergedragsprofessionals in Vlaanderen is groeiende. Samen kunnen we sterk staan om onze klanten de allerbeste service te bieden. Op die manier willen we huisdieren in Vlaanderen optimaal helpen en de relatie met hun eigenaar versterken.

Laat ons jou verenigen met je collega’s en parters!

Hoe willen we jou helpen

VDG Website pagina

Je kan je profileren als professional op onze website. Hier vinden klanten betrouwbare professionals, en vinden klanten en partners jou gemakkelijk!

VDG Coachings

Twee-maandelijkse coaching avonden om elkaar te helpen, inspireren en versterken.

VDG Borrels

Tijdens onze netwerking events voor dierprofessionals leer je nieuwe mensen kennen en breid je je netwerk van collega’s en partners uit.

VDG Bijscholingen

Tweemaal per jaar leren we samen meer over diergedrag. VDG leden genieten van korting bij inschrijving.

Gedragstherapeuten

Beschrijving

Diergedragstherapeuten analyseren probleemgedrag en gedragsproblemen (zijnde afwijking van het normaal gedrag van het dier). Wanneer de medische toestand een rol speelt in de diagnose of bij de behandeling gebeurt dit in samenwerking met een dierenarts. Op basis daarvan ontwikkelen en implementeren gedragstherapeuten een behandelplan specifiek voor die case. De gedragstherapeut kan het behandelplan zelf uitvoeren of hij/ zij kan ervoor kiezen om hiervoor samen te werken met een gedragscoach.

 

Toelatingsvoorwaarden

§ 1. Om lid te kunnen worden van de VDG vzw als diergedragstherapeut moeten de kandidaat leden in het bezit zijn van een Master met specialisatie in diergedragswetenschappen of van een Postgraduaat in diergedragswetenschappen.

De opleiding geeft duidelijk aan welke diersoort(-en) worden behandeld en heeft als inhoud de volgende onderdelen: wetenschappelijk onderzoek; ethologie; menselijke psychologie; leerprincipes en trainingstechnieken; welzijn, wetgeving, dier en maatschappij; neurofysiologie, neuropsychologie, voeding en gedrag; psychopathologie; diersoortspecifieke gedragsproblemen en gedragstherapie; toegepaste gedragstherapie voor huisdieren; stage. Meer info hierover vind je in het huishoudelijk reglement.

 

§ 2. Om lid te kunnen worden van de VDG vzw als diergedragstherapeut moeten de kandidaat leden in het bezit zijn van een BTW-nummer.

 

§ 3. Om lid te kunnen worden van de VDG vzw als diergedragstherapeut moeten de kandidaat leden zichzelf publiekelijk profileren als dusdanig. Dit betekent dat het kandidaat lid gevonden kan worden via een website en / of via social media en er actief naar hen kan doorverwezen worden voor de desbetreffende diersoort.

 

Jaarlijks lidgeld: € 95

Gedragscoach

Beschrijving

Gedragscoaches ondersteunen eigenaren en/of verzorgers onder meer door informatie te verschaffen en hen te coachen in de volgende deelgebieden:

 • Basisopvoeding, socialisatie, training en algemene omgangsregels bijbrengen per diersoort.
 • Diersoort specifieke sporten en activiteiten aanleren.
 • Eerstelijnshulp bij het managen van normaal gedrag dat als ongewenst wordt ervaren door de eigenaar (zijnde probleemgedrag).
 • Hulp bieden bij de uitvoering van het behandelplan voorgeschreven door een diergedragstherapeut of gedragsdierenarts.

 

Toelatingsvoorwaarden

§ 1. Om lid te kunnen worden van de VDG vzw als diergedragscoach moeten de kandidaat leden in het bezit zijn van een diploma / getuigschrift / bewijs dat ze een opleiding hebben behaald die aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • De opleiding behandelt volgende onderdelen: ethologie en ontwikkeling van gedrag; leerprincipes en trainingstechnieken; basisbegrippen van dierenwelzijn; ontwikkeling van stress en probleemgedrag
 • De opleiding geeft duidelijk aan welke diersoort wordt behandeld.
 • De opleiding wordt gegeven door minstens 4 verschillende lesgevers.
 • Minstens 40% van de opleiding wordt gegeven door gedragstherapeuten, gedragsdierenartsen of andere professionals die afgestudeerd zijn op master-niveau in hun vakgebied.
 • De opleiding duurt minstens 1 jaar ofwel minstens 20 volledige lesdagen.
 • Er is een praktisch luik aan de opleiding (praktijkdagen en / of -stage en / of -huiswerk met opvolging).
 • Slagen voor de opleiding gebeurt aan de hand van een evaluatie d.m.v. een examen of eindwerk.

Het kandidaat lid dient bij de vzw VDG een uitgebreide CV in m.b.t. gevolgde opleidingen, diens inhoud (gekregen vakken en samenvatting inhoud per vak) en opsomming van praktische ervaring. In bijlage stuurt hij/zij een kopie van de behaalde diploma’s of getuigschriften.

 

§ 2. Om lid te kunnen worden van de VDG vzw als diergedragscoach moeten de kandidaat leden in het bezit zijn van een BTW-nummer.

 

§ 3. Om lid te kunnen worden van de VDG vzw als diergedragscoach moeten de kandidaat leden zichzelf publiekelijk profileren als dusdanig. Dit betekent dat het kandidaat lid gevonden kan worden via een website en / of via social media en er actief naar hen kan doorverwezen worden voor de desbetreffende diersoort.

 

Jaarlijks lidgeld: € 95

Gedragsdierenarts

Beschrijving

Het gaat hier om dierenartsen die zich specialiseren in de behandeling van dieren met probleemgedrag en gedragsproblemen. Ze stellen een diagnose en ontwikkelen en implementeren een behandelplan specifiek voor die case. De gedragsdierenarts kan het behandelplan zelf uitvoeren of hij / zij kan ervoor kiezen om samen te werken met een gedragstherapeut of -coach.

 

Toelatingsvoorwaarden

 

§ 1. Om lid te kunnen worden van de VDG vzw als diergedragsdierenarts moeten de kandidaat leden in het bezit zijn van een Master in Diergeneeskunde, alsook een ordenummer.

 

§ 2. Om lid te kunnen worden van de VDG vzw als diergedragsdierenarts moeten de kandidaat leden in het bezit zijn van een Master met specialisatie in diergedragswetenschappen of van een Postgraduaat in diergedragswetenschappen.

Het kandidaat lid dient bij de vzw VDG een gedetailleerde CV in m.b.t. gevolgde opleidingen, diens inhoud (gekregen vakken en samenvatting inhoud per vak) en opsomming van praktische ervaring. In bijlage stuurt hij/zij een kopie van de behaalde diploma’s of getuigschriften.

 

§ 3. Om lid te kunnen worden van de VDG vzw als gedragsdierenarts moeten de kandidaat leden in het bezit zijn van een BTW-nummer.

 

§ 4. Om lid te kunnen worden van de VDG vzw als gedragsdierenarts moeten de kandidaat leden zichzelf publiekelijk profileren als dusdanig. Dit betekent dat het kandidaat lid gevonden kan worden via een website en / of via social media en er actief naar hen kan doorverwezen worden voor de desbetreffende diersoort.

 

Jaarlijks lidgeld: € 95

Studentlid

Beschrijving

Het betreft studenten die een opleidingsprogramma volgen om later actief te worden in 1 van de 3 categorieën kunnen toetreden als student lid.

 

Toelatingsvoorwaarden

 

§ 1. Het opleidingsprogramma moet voldoen aan de voorwaarden uit één van de andere professionele categorieën.

 

§ 2. Kandidaten student lid sturen een bewijs van inschrijving van de opleiding door, samen met een C.V. waar gevolgde en lopende opleidingen staan opgelijst.

 

§ 3. Eens afgestudeerd kan het student lid vervolgens de procedures doorlopen om lid te worden van 1 van de 3 categorieën.

 

Jaarlijks lidgeld: € 35

Bekijk hier het VDG Huishoudelijk Reglement

Hier vind je alle info over onze vereniging, toelatingsvoorwaarden en lid worden.
Lees hier

Meld je hier aan om lid te worden!

Ben je student lid, schrijf je n/a.
Ben je student lid, schrijf je n/a.
Ben je student lid, schrijf je n/a.
Klik of sleep bestanden naar dit veld om te uploaden. Je kunt tot 6 bestanden uploaden.
Als student lid, stuur je ons een bewijs van je inschrijving.
Klik of sleep een bestand naar dit veld om te uploaden.
Klik of sleep een bestand naar dit veld om te uploaden.
Graag een rechtstaande foto doorsturen, geen liggende. Graag met genoeg licht en professionele uitstraling. Bedankt om hier rekening mee te houden.
Een kleine tip: Vertel aan potentiële klanten waarom je dit doet, hoe je hen kan helpen en wat je missie is, en niet enkel wat je doet.