Tiny De Keuster

Tiny De Keuster

DAP Gedrag

Gedragstherapeut HOND, KAT
Lidnummer GD 0033

Een gedragsonderzoek door een dierenarts EBVS® Specialist heeft als doel om het functioneren van je huisdier te onderzoeken. Meer bepaald: waarom vertoont jouw huisdier een bepaald gedrag en hoe komt het dat er geen verbetering optreedt (ondanks je inspanningen).
Het uiteindelijke doel is om een gedragsdiagnose te stellen, alsook om perspectief te geven, meer bepaald : wat kan er precies worden gedaan om het gedrag van jouw huisdier alsook het welzijn van de omgeving te herstellen.

Oostveldkouter 222,Lovendegem,9920